Španělská synagoga

Honosná Španělská synagoga v maurském slohu je mezi stávajícími synagogami bývalého Židovského města nejmladší, ale místo samo odkazuje k nejstarší doložené modlitebně v této oblasti města zvané Stará škola. Byla nejspíše založena ve druhé polovině 12. století a označení škola naznačuje, že dům modlitby je podle židovské tradice i domem poučení a vědění.

Podle dochovaných písemných svědectví původní Stará škola nápadně připomínala Staronovou synagogu, které snad přímo posloužila jako vzor. A jako ve Staronové synagoze, tak i ve Staré škole Židé hledali útočiště při strašném pogromu roku 1389. Synagoga tehdy lehla popelem a nepřízeň osudu ji neopustila ani v dalších staletích. Byla ničena, obnovována, přestavována.

K revoluční proměně došlo v 19. století. Tehdy význační pražští Židé, inspirovaní změnami židovského kultu v Hamburku, Vídni a Budapešti, prosadili uzpůsobení Staré školy potřebám reformní bohoslužby. Byly v ní instalovány varhany, na něž, mimochodem, hrál v letech 1836 – 1845 pozdější autor české národní hymny František Škroup.

Rostoucímu zájmu emancipovaných českých Židů však synagoga nepostačovala. Stará škola byla proto stržena a na jejím místě vyrostla novostavba, jež z někdejší synagogy převzala jen pozlacené pantové závěsy schránky na Tóru.