Podmínky

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené obchodní podmínky upravují  prodej společného zvýhodněného balíčku vstupenek do Židovského muzea v Praze a audioprůvodců  a smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

 

2.Smluvní partner

Hlavní nabídkou  je prodej vstupenek do Židovského muzea v Praze a audioprůvodců ve společném zvýhodněn prodejním balíčku. Židovské muzeum v Praze a společnost Promotion and Education, s.r.o. se dohodly ve zvláštní smlouvě na společném zvýhodněném prodeji toho to balíčku prostřednictvím webové stránky jewishmuseumprague.com.

Za služby spojené se vstupy do Židovského muzea v Praze odpovídá  muzeum, za službu audioprůvodce odpovídá firma Promotion and Education, s.r.o.

 

 

3.Způsob prodeje vstupenek

Poptávka na zakoupení balíčku vstupenky (vstupenek) a audioprůvodce ( audioprůvodců) vzniká ze strany zákazníka korektním zadáním a odesláním všech informací potřebných pro zakoupení vstupenek na webovém rozhraní služby jewishmuseumprague.com.

 

Zaplacené vstupné a cena za službu audio průvodce se nevrací, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak.

 

4.Ceny a poplatky

Cena  balíčku vstupenky a audioprůvodce se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

 

Článek II.

PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ
 

1.Popis služby

Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek do Židovského muzea v Praze a audioprůvodce dle výběru zákazníka prostřednictvím webového rozhraní  jewishmuseumprague.com.

 

Poskytnutí služby je možné objednat na webovém rozhraní  jewishmuseumprague.com.. Za tímto účelem je třeba korektně zadat a odeslat všechny informace potřebné pro provedení rezervace vstupenek tj.  výběr konkrétního balíčku produktů, emailovou adresu zákazníka, předpokládané datum návštěvy  a následně provést bezhotovostní platbu online.

 

 

1.Postup objednávky

2.1 Zákazník spustí rozhraní  jewishmuseumprague.com z oficiálních webových stránek jewishmuseumprague.com, audioguide.cz, jewishmuseumprague.cz nebo z webových stránek třetích stran.

 

2.2 Zákazník vybere balíček, který má zájem  zakoupit. Vstupenku lze zakoupit vždy jen ve společném balíčku s audio průvodcem. Není možné koupit samostatnou vstupenku ani samostatného audioprůvodce.

 

2.3 Zákazník si vybere, zda se jedná o balíček za plnou cenu nebo zlevněný balíček pro držitele studentské slevy, kterou je nutno doložit při vstupu do muzea kartou ISIC. Zákazník má možnost volit pouze vstupenku do celého Židovského muzea v Praze, která zahrnuje vstup do pěti synagog a na Starý židovský hřbitov, stejně jako u pokladny muzea.  Vstupenky do jednotlivých objektů např. na Starý židovský hřbitov muzeum neprodává. Audio průvodce může zákazník zvolit buď jen pro Židovské muzeum a Židovské město nebo navíc pro Staré město s důrazem na místa, která se vztahují k životu a dílu Franza Kafky.

 

2.4 Košík zobrazuje aktuální celkovou částku včetně zákonné daně z přidané hodnoty za vybrané vstupenky a audio průvodce. Po výběru vstupenek a audioprůvodců stiskne uživatel tlačítko objednat.

 

2.5 Zákazník vyplní pravdivě požadované údaje – emailovou adresu. Při uvedení nepravdivých údajů si firma Promotion and Education (provozovatel webu) vyhrazuje právo objednávku zrušit.

 

2.6 Po vyplnění údajů zákazník stiskne tlačítko zaplatit a následně je převeden do platebního prostředí smluvního agregátora plateb online společnost GOPAY s.r.o. kde je definován výpis platebních metod.

2.7 Prostřednictvím platebního systému GOPAY  zákazník dokončí platbu.

 

2.8 Po dokončení platby zákazník obdrží na email uvedený při registraci kód balíčku na objednanou akci a mapku s vyznačením, kde si na základě kódu, který obdržel vyzvedne vstupenku a audio průvodce.

 

V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na emailovou adresu info@audioguide.cz.

 

Odesláním požadavku na vybraný balíček  vstupenka – audio průvodce se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách.

 

2.Registrace

Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v části 2.5.

 

3.Uplatnění zlevněného balíčku  vstupenka - audioprůvodce.

Kód balíčku získaný prostřednictvím systému  jewishmuseumprague.com. zákazník může vytisknout, anebo uložit do svého mobilního telefonu.

Ověření zakoupení balíčku probíhá v IRC Židovského muzea. Na základě přiděleného kódu je zákazníkovi vytištěna řádná vstupenka a předán požadovaný typ audio průvodce za zlevněnou cenu platnou pouze pro tento slevový balíček.

 

 

   Článek III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Účinnost obchodních podmínek

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2014.