Starý židovský hřbitov

Podél zdi se dostáváme k renesanční tumbě rabiho Löwa, jenž byl pochován roku 1609 ve věku 97 let. Jeho učenosti se v Praze nevyrovnal žádný z předchůdců ani následníků.

Hrob rabiho Löwa, vedle něhož spočívá i jeho žena Perl, je poutním místem zbožných Židů, ale nejen oni nechávají na kameni lístečky papíru s osobními přáními.

Podle známé pražské legendy byl rabi Löw tak Bohu milý, že anděl smrti nemohl učence přemoci. Rabín mu vždy unikl, až smrt na sebe vzala podobu růže. Nevinná rabínova vnučka k ní dala Löwovi přivonět - a s vůní smrt pronikla k jeho srdci.

Hned vedle náhrobku rabiho Löwa značí úzký náhrobní kámen hrob Löwova vnuka, rabína Samuela, který zemřel roku 1655. Šikmo vpravo je pak možno dohlédnout na tumbu Mordechaje Maisela, vůbec první tumbu na hřbitově z roku 1601.