Golem

Rabi Löw prý stvořil golema z vltavské hlíny spolu s dvěma pomocníky zasvěcenými do židovské mystické tradice zvané kabala. Moudrý rabín vložil umělé bytosti do úst pergamenový lístek s nevyslovitelným Božím jménem, a jeho mocí golema oživil. golem dostal jméno Josef a vypadal jako každý jiný smrtelník.

Jenom mluvit neuměl. Zato ho rabi Löw mohl učinit neviditelným, a tak golem dokázal překazit všechny úklady nepřátel Izraele. O golemovi se vypráví řada příběhů. Podle jednoho rabi Löw nakázal své ženě Perl, aby nikdy neužívala golemových služeb. Perl však neposlechla a jednou poslala golema ke studni pro vodu. Než rabi Löw svého sluhu zarazil, nanosil golem tolik věder, až se z domu valil proud jako rozvodněný potok.